پیش دبستانی و دبستان دخترانه مهر واحد تهرانپارس

دانش آموزان ما

0
در حال تحصیل
0
فارغ التحصیلان
0
جوایز استانی و کشوری
0
تیزهوشان

با تحصیلات آیندتان را بسازید

اهمیت تحصیلات در زندگی انکارناپذیر است . برای همیـن اسـت کـه بسیاری از والديـن سـعی میکنند تمام امکانات و شرایط رفاهـی را برای تحصیلات فرزندان خـود فراهـم کننـد . هـدف تحصيـل ايجـاد رشـد جسـمانی ، ذهنـی و اجتماعـی فـرد تحصيـل فرآینـد کسـب دانـش و آگاهـی ، یادگیـری شـکـل هـای صحیـح انجـام کار و کسـب شایستگی فنـی و تکنیکی در موضوعـى خـاص اسـت . تحصيـل رسـمی بـه مراحـلـى تقسیم می شـود که از مدرسه ابتدایـی شـروع شـده و تا مقاطع بالاتـر بـا تحصیـل در یک رشـته ( تخصـص ) ادامـه پیـدا میکنـد . امـا تحصيـل هـرگـز واقعـاً خاتمه نمی یابد . در ایـن راسـتا مـا در مهـر بـا فراهـم کـردن کادر آموزشـی مجـرب بـا دانـش و در فضایی آرام و دلنشین در جهت رشد اعتلای فرزندان ایران گام بر داریم .

درباره مدارس مهر

مجتمع آموزشی مهر در سال 1372 تاسیس و اکنون با دارا بودن 10 مدرسه در کلیه مقاطع آموزشی و با مساحت 10،000متر مربع و زیر بنای 4600 متر به فعالیت خود ادامه می دهد در حال حاضر با تعداد بیش از 100کلاس درس و بیش از 400 نفر کادر مجرب و متخصص در فضایی جذاب و استاندارد مشغول به فعالیت می باشد. کلاس های آموزشگاه مجهز به سیستم هوشمند شامل دیتا، بردهای هوشمند و نرم افزار های آموزشی می باشد. همچنین مدارس مجهز به کارگاه رایانه و آزمایشگاه می باشد. به کارگیری نیرو های متخصص و مجرب و مسلط به روش های نوین تدریس (تولید محتوای الکترونیکی با کمک دانش آموزان)، برگزاری کلاس های آموزشی زبان، رایانه، رباتیک، خلاقیت و مهارت های زندگی (توجه به فعالیت های اندیشه ورزی و دست ورزی و کاربرد آموخته ها در زندگی)، برگزاری همایش های علمی در زمینه نجوم، ایده پردازی و خلاقیت.

در یافت مشاوره های تحصیلی