بک گراند مدرسه مهر پیش دبستانی و دبستان دخترانه مهر (واحد تهرانپارس) پیش دبستان و دبستان پسرانه مهر واحد دولت مدرسه مهر پیش دبستانی و دبستان دخترانه مهر (واحد دولت) دبیرستان دخترانه مهر دوره اول متوسطه دبیرستان دخترانه مهر دوره دوم متوسطه